Home / Tin bất động sản / Kinh tế (page 34)

Kinh tế

“Tây Nguyên thuộc số ít nơi trên thế giới trồng tốt mắc-ca”

“Thủ phủ mắc-ca”Hiện tại, theo quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, cây mắc-ca đã được đưa vào là một cây trồng mới và được quy hoạch phát triển đến năm 2020 với khoảng 22. 000 ha trồng tập trung ở 7 huyện, trong đó có 20. …

Read More »