1.600 tỷ đồng đầu tư dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2

MobiFone báo lãi gần 2.100 tỷ đồng trong quý 1
NLG: Bàn giao căn hộ EHome, lãi quý 1 gần 35 tỷ đồng
5-10 nghìn tỷ đồng cho mắc-ca Lâm Đồng các năm tới
. Trường hợp UBND TP chỉ đạo thực hiện đầu tư theo phương án 2 với tổng mức đầu tư khoảng 1. 702 tỷ đồng, Công ty CII sẽ thực hiện đầu tư với tổng mức đầu tư BOT khoảng 1. 600 tỷ đồng (tăng thêm khoảng 14 tỷ đồng chi phí xây dựng). Theo CII, cả 2 phương án đầu tư nêu trên, Công ty CII sẽ thực hiện đầu tư và hoàn vốn đầu tư thông qua việc thu phí giao thông tại các trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 hiện hữu với mức giá thu phí và lộ trình tăng mức giá thu phí. Về nguồn vốn đầu tư, Sở GTVT kiến nghị chấp thuận Công ty CII đầu tư các tiểu dự án nêu trên với tổng mức đầu tư BOT khoảng 1. 600 tỷ đồng, trong đó CII sẽ nộp 1. 120 tỷ đồng để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh vừa gửi kiến nghị lên UBND TP xung quanh phương án đầu tư xây dựng các tiểu dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm, nút giao thông Ngã năm Đài Liệt sĩ và cầu Ông Dầu thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2, giai đoạn 2, theo đề xuất từ Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố (Công ty CII).
Theo kiến nghị từ CII lên Sở GTVT, cho phép CII thực hiện đầu tư theo phương án 1 với tổng mức đầu tư BOT khoảng 1.584 tỷ đồng . Trong đó, Công ty CII sẽ nộp vào Ngân sách thành phố 1.120 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Trường hợp UBND TP chỉ đạo thực hiện đầu tư theo phương án 2 với tổng mức đầu tư khoảng 1.702 tỷ đồng, Công ty CII sẽ thực hiện đầu tư với tổng mức đầu tư BOT khoảng 1.600 tỷ đồng (tăng thêm khoảng 14 tỷ đồng chi phí xây dựng).
Trong đó, Công ty CII sẽ nộp vào Ngân sách thành phố 1.120 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Khi triển khai thực tế, nếu chi phí giải phóng mặt bằng lớn hơn 1.120 tỷ đồng, Công ty CII kiến nghị Ngân sách thành phố cấp bù cho UBND quận Bình Thạnh để hỗ trợ thực hiện.
Theo CII, cả 2 phương án đầu tư nêu trên, Công ty CII sẽ thực hiện đầu tư và hoàn vốn đầu tư thông qua việc thu phí giao thông tại các trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 hiện hữu với mức giá thu phí và lộ trình tăng mức giá thu phí .
Cụ thể, từ năm 2016, mức giá thu phí bằng với mức giá thu phí tại trạm thu phí trên Xa lộ Hà Nội theo quy định tại hợp đồng số 01/2008/HĐCN năm 2008 về chuyển nhượng quyền quản lý, thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội để hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc mới trên Xa lộ Hà Nội.
Từ năm 2019, mức giá thu phí bằng với mức giá thu phí tại trạm thu phí trên Xa lộ Hà Nội theo quy định tại hợp đồng B.O.T dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội số 03/2009/HĐ-B.O.T năm 2009 (sau khi bổ sung thực hiện đầu tư 1.400 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương).
Do đó, Sở GTVT đề nghị UBND TP chấp thuận về quy mô đầu tư nút giao thông Ngã năm Đài Liệt Sĩ, đoạn đường Chu Văn An nối dài, mở rộng cầu Ông Dầu như nội dung Công ty CII đề xuất.


Về nguồn vốn đầu tư, Sở GTVT kiến nghị chấp thuận Công ty CII đầu tư các tiểu dự án nêu trên với tổng mức đầu tư BOT khoảng 1.600 tỷ đồng, trong đó CII sẽ nộp 1.120 tỷ đồng để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Nếu chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng lớn hơn 1.120 tỷ đồng, thành phố sẽ cấp bù cho UBND quận Bình Thạnh để thực hiện như đề xuất của Công ty CII.
Hà Phạm
hà nội mới