Hình 1: 800 lượt người tham quan căn hộ mẫu R6 – Vinhomes Royal City

Hình 1: 800 lượt người tham quan căn hộ mẫu R6 – Vinhomes Royal City