Tag: ba son

Bán sân bay Nha Trang khác bán cảng Ba Son

Do đó, chẳng hạn đối với sân bay Nha Trang, đơn vị quản lý thuộc bộ không phải là một doanh nghiệp, trong khi đối với cảng Ba Son, ...
1 / 1 POSTS