Tag: ban chỉ đạo tây nguyên

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề xuất đưa mắc-ca thành cây mũi nhọn

Bộ trưởng Trần Đại Quang “Đưa mắc-ca thành cây chiến lược”Huy NamLà Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ trưởng Bộ Công an đã đưa ra ...
1 / 1 POSTS