Tag: bàn giao

NLG: Bàn giao căn hộ EHome, lãi quý 1 gần 35 tỷ đồng

. Cụ thể, theo BCTC hợp nhất quý 1/2015, doanh thu thuần NLG đạt gần 175 tỷ đồng, gấp 3. 7 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu phần lớn ...
1 / 1 POSTS