Tag: ban quản lý

Thủ tướng quyết định lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 81 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định ...
1 / 1 POSTS