Bán sân bay Nha Trang khác bán cảng Ba Son

Tỷ trọng ô tô nhập khẩu tiêu thụ vẫn thấp hơn 2009
Hiệp định VPA/FLEGT: Để gỗ Việt Nam vươn xa
Hơn 43.000 tỷ đồng xây dựng dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1
Do đó, chẳng hạn đối với sân bay Nha Trang, đơn vị quản lý thuộc bộ không phải là một doanh nghiệp, trong khi đối với cảng Ba Son, đơn vị quản lý lại là một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (Xí nghiệp Ba Son), và do vậy, số tiền thu về sẽ được định đoạt khác nhau, theo dự thảo này. . . .

Đất sân bay Nha Trang (Khánh Hòa) hay cảng Ba Son (TPHCM) đều do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, nhưng quyền “bán đi” và tiền thu được sẽ được định đoạt khác nhau, tùy theo loại đơn vị đang sử dụng tài sản đó.
Khu đất của Xí nghiệp đóng tàu Ba Son – Ảnh: Anh Quân

Xã hội hóa khai thác cảng hàng không, sân bay: Phải minh bạch và chống độc quyền

Xã hội hóa khai thác cảng hàng không, sân bay là xu thế tất yếu nhưng cần thực hiện từng bước với cơ chế, chính sách chặt chẽ
Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo “Xã hội hóa hoạt động quản lý, khai thác cảng hàng không (…


Theo dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc sắp xếp nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thì tiền thu được từ việc chuyển mục đích sử dụng từ đất quốc phòng sẽ  được quyết định tùy thuộc vào việc đơn vị đang quản lý, sử dụng đất có phải là doanh nghiệp hay không.
Do đó, chẳng hạn đối với sân bay Nha Trang, đơn vị quản lý thuộc bộ không phải là một doanh nghiệp, trong khi đối với cảng Ba Son, đơn vị quản lý lại là một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (Xí nghiệp Ba Son), và do vậy, số tiền thu về sẽ được định đoạt khác nhau, theo dự thảo này.
Cụ thể, theo dự thảo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sau khi chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng) tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng để tạo nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án như nâng cao tiềm lực quốc phòng; đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng; xây dựng doanh trại, cơ sở sản xuất quốc phòng…
Tuy nhiên, dự thảo thông tư lại không trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng định đoạt nhà đất do các doanh nghiệp của bộ này quản lý. Như vậy các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng khi chuyển đổi mục đích sử dụng nhà, đất sẽ được quyền định đoạt và sử dụng tiền thu được đầu tư vào các dự án mà doanh nghiệp theo đuổi.
Cũng theo dự thảo này, ngoài các địa chỉ nhà, đất Bộ Quốc phòng giữ lại tiếp tục sử dụng vào mục đích quốc phòng; chuyển mục đích sử dụng để tạo nguồn vốn; sẽ có một số địa chỉ nhà, đất được chuyển giao về địa phương quản lý (đất đã bố trí làm nhà trước năm 1992).
Đặc biệt, đối với các cơ sở nhà, đất đang sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh không đúng quy định thì dự thảo yêu cầu phải di dời các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở, đất ở, chấm dứt việc sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh không đúng quy định.
Quang Chung
tbktsg