Tag: bằng 10% kế hoạch

ITA: Lãi hợp nhất quý 1 hơn 49 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch

. Cụ thể, doanh thu thuần ITA đạt được trong quý 1 đạt gần 444 tỷ đồng, gần gấp 9 lần so với quý 1/2014, chủ yếu nhờ doanh thu bán ...
1 / 1 POSTS