Tag: báo cáo

Chuyện dưa, hành qua báo cáo Bộ Công Thương

. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu giảm làm giảm kim ngạch xuất khẩu cả nhóm 516 triệu USD, Bộ trưởng giải thích. Lý do ...
1 / 1 POSTS