Bộ Tài chính sắp rà soát sử dụng đất công ở Hà Nội

Bộ Tài chính sắp rà soát sử dụng đất công ở Hà Nội

Giá vàng có thể quay về ngưỡng 1.400 USD
Vạn Phúc Mansion 375 Quốc lộ 13 thiết kế xanh chuẩn quốc tế
Ngân hàng ngoại đôn đáo tìm khách nội
. Đến cuối năm 2014 đã thực hiện kiểm tra, rà soát, sắp xếp và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 11. 948 cơ sở, gồm 1. 330 cơ sở thuộc Trung ương và 10. 618 cơ sở thuộc thành phố. Theo báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, trên địa bàn Hà Nội đến nay còn khoảng 200 cơ sở nhà, đất sử dụng chưa đúng mục đích được giao, trong đó, 60 cơ sở cho thuê, cho mượn; 5 cơ sở liên doanh liên kết không đúng quy định; 90 cơ sở bố trí làm nhà ở đan xen trong khuôn viên cần phải di dời; còn lại là các cơ sở sai phạm khác như bị lấn chiếm, bố trí cho các đối tượng khác sử dụng Đối với các trường hợp này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công và theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT ngày 25/8/2014

Một khu đất công bị sử dụng sai mục đích ở Mỹ Đình, Hà Nội.
Nguyên Hà
“Theo báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, trên địa bàn Hà Nội đến nay còn khoảng 200 cơ sở nhà, đất sử dụng chưa đúng mục đích được giao”.Số liệu trên được Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cung cấp tới báo giới chiều 25/4 trước câu hỏi “Hà Nội đang buông lỏng trong quản lý đất công, khiến không ít đối tượng dễ dàng trục lợi?”.Theo Bộ trưởng Nên, việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được quy định tại Quyết định số 09/2007 và Chỉ thị số 27/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Gần đây, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện việc sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; yêu cầu các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước xử lý nghiêm các sai phạm, trong đó có việc quản lý, sử dụng, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định. Theo báo cáo của thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính, trên địa bàn thành phố có 12.111 cơ sở nhà đất đã kê khai, báo cáo, trong đó có 1.493 cơ sở do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Trung ương và 10.618 cơ sở do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Đến cuối năm 2014 đã thực hiện kiểm tra, rà soát , sắp xếp và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 11.948 cơ sở, gồm 1.330 cơ sở thuộc Trung ương và 10.618 cơ sở thuộc thành phố.Theo báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, trên địa bàn Hà Nội đến nay còn khoảng 200 cơ sở nhà, đất sử dụng chưa đúng mục đích được giao, trong đó, 60 cơ sở cho thuê, cho mượn; 5 cơ sở liên doanh liên kết không đúng quy định; 90 cơ sở bố trí làm nhà ở đan xen trong khuôn viên cần phải di dời; còn lại là các cơ sở sai phạm khác như bị lấn chiếm, bố trí cho các đối tượng khác sử dụng…Đối với các trường hợp này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công và theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT ngày 25/8/2014.Đồng thời, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra, rà soát tại Tp.HCM và trong quý 2/2015 sẽ thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Trung ương trên địa bàn.
Hà Nội được yêu cầu chấn chỉnh việc bán nhà đất côngBảo AnhThành phố hiện có khoảng 210.000 căn nhà thuộc sở hữu nhà nước…Sẽ công khai kết quả rà soát sử dụng đấtAnh MinhBộ Tài nguyên và Môi trường dự định công khai kết quả rà soát việc sử dụng đất tại các tỉnh thành…
(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

Hình 1: Bộ Tài chính sắp rà soát sử dụng đất công ở Hà Nội

Hình 1: Bộ Tài chính sắp rà soát sử dụng đất công ở Hà Nội

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
 TỪ KHÓA


Văn phòng Chính phủDoanh nghiệp nhà nướcBộ Tài chínhThủ tướngChính phủHà Nộitp.hcmNguyễn Văn NênHCMPháp