Tag: bộ trưởng vinh

Bộ trưởng Vinh nói gì về “áo giáp đang rách”?

. Ví dụ cụ thể được Bộ trưởng nêu là  năm 2014 Việt Nam xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, chủ yếu là gạo với 2,14 tỷ USD, nhưng ...
1 / 1 POSTS