Tag: BOT

1.600 tỷ đồng đầu tư dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2

. Trường hợp UBND TP chỉ đạo thực hiện đầu tư theo phương án 2 với tổng mức đầu tư khoảng 1. 702 tỷ đồng, Công ty CII sẽ thực hiện ...
1 / 1 POSTS