Tag: các doanh nghiệp hoa kỳ

Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng đầu tư

Tại cuộc gặp, ông Feldman và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã báo cáo Chủ tịch nước về tình hình đầu tư và kinh doanh của các doanh nghi ...
1 / 1 POSTS