Các KKT, KCN thu hút hơn 122 tỷ USD vốn FDI

Nếu sản xuất 660.000 tấn bôxít sẽ lỗ khoảng 37,4 triệu USD
Nhập siêu 4 tháng còn trên 2 tỷ USD
Xuất khẩu quý 1 giảm tốc, nhập siêu đã vượt 1,8 tỷ USD
Đối với các KKT, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào là 37 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 13,5 tỷ USD, bằng 36% tổng vốn đầu tư đã đăng ký. Các KKT cửa khẩu tỏ ra yếu thế hơn trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài khi chỉ thu hút được 700 triệu USD vốn FDI. Năm 2014, các KCN, KKT đã thu hút được một lượng vốn đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký đạt 10,7 tỷ USD; điều chỉnh tăng vốn cho 515 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 4 tỷ USD. Tổng số lao động trong KCN, KKT tính đến hết năm 2014 là hơn 2,4 triệu lao động. Như vậy, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào các KCN, KKT đã lên tới trên 122 tỷ USD. Lũy kế đến hết năm 2014 các KCN trên cả nước đã thu hút được 85,5 tỷ USD vốn FDI đăng ký.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN ) năm 2014 là 10,7 tỷ USD .
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có thông tin về tình hình phát triển KKT, KCN trong năm 2014.
Theo đó, trong năm 2014, đã có 5 KCN mới được thành lập, mở rộng 7 KCN và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 2 KCN, chuyển đổi 1 KCN với quy mô 92 ha sang mô hình cụm công nghiệp (CCN).
Tính đến hết năm 2014, cả nước đã có 295 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên là 84.000 ha. Trong đó 212 KCN đã đi vào hoạt động và 83 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản.
Về KKT, tính đến hết năm 2014, số lượng các KKT ven biển đã thành lập trên cả nước được giữ ổn định là 15 KKT. Số lượng các KKT cửa khẩu đã thành lập giữ nguyên là 28 KKT.
Năm 2014, các KCN, KKT đã thu hút được một lượng vốn đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký đạt 10,7 tỷ USD; điều chỉnh tăng vốn cho 515 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 4 tỷ USD.
Tuy nhiên trong năm 2014 các đơn vị cũng thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của 88 dự án với tổng vốn thu hồi 1 tỷ USD.
Lũy kế đến hết năm 2014 các KCN trên cả nước đã thu hút được 85,5 tỷ USD vốn FDI đăng ký. Vốn đầu tư đã thực hiện đạt 49 tỷ USD, bằng 57% vốn FDI đăng ký.
Đối với các KKT, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào là 37 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 13,5 tỷ USD, bằng 36% tổng vốn đầu tư đã đăng ký.
Các KKT cửa khẩu tỏ ra yếu thế hơn trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài khi chỉ thu hút được 700 triệu USD vốn FDI.
Như vậy, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào các KCN, KKT đã lên tới trên 122 tỷ USD.
Tổng doanh thu của các KCN, KKT cũng đầy ấn tượng với hơn 118 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2013. Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp trong KCN, KKT năm 2014 thặng dư 5,8 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2013.
Tổng số lao động trong KCN, KKT tính đến hết năm 2014 là hơn 2,4 triệu lao động.
VT
chính phủ

Làm du lịch kiểu lạ đời!

Việt Nam được đánh giá là thị trường nhiều tiềm năng nhưng ngành du lịch chưa xây dựng được sản phẩm toàn diện, ngược lại có nhiều cách làm “nửa vời” khiến không bứt phá nổi
Hiện mỗi ngày, khu vực cảng Sài Gòn đón cả ngàn lượt …