Tag: cạnh tranh

Việt Nam tăng 5 bậc năng lực cạnh tranh du lịch

. Năm 2011 và năm 2013, năng lực cạnh tranh của Việt Nam đứng ở vị trí 80, trong khi đó năm 2009, Việt Nam đứng ở vị trí 89 trên g ...
1 / 1 POSTS