Tag: cấp

Đầu tư 2.800 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 10

. Quốc lộ 10 là một trong các trục phát triển không gian vùng Duyên hải Bắc Bộ với Hải Phòng - Hạ Long, được quy hoạch nâng cấp đạ ...

Những cuộc đua tỷ đô nâng cấp đội tàu bay

“Trong năm nay, Vietnam Airlines sẽ nhận 12 tàu bay mới gồm Ba tàu bay A321, bốn tàu bay A350, năm tàu bay B787-9; trả hai tàu bay ...
2 / 2 POSTS