Tag: chất vấn

Tiêu thụ nông sản làm nóng phiên chất vấn Bộ trưởng Phát

. Với các chất vấn này, Bộ trưởng Phát cho hay đã trả lời chi tiết từng câu hỏi, trước khi ông nhận được hàng loạt câu hỏi mới, tr ...
1 / 1 POSTS