Tag: chủ tịch

Chủ tịch Him Lam cam kết bảo vệ lợi ích người trồng mắc-ca

Đồng thời, với tư cách Phó trưởng ban Chỉ đạo, ông Dương Công Minh cũng có nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất về những biện phá ...
1 / 1 POSTS