Chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Khánh Hòa

11 doanh nghiệp thép đấu khẩu với Tổng cục Hải quan
Bộ trưởng quảng bá Sơn Đoòng ở Singapore
Doanh nghiệp nội địa ít hưởng phần từ phục hồi kinh tế
Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khánh Hòa là tỉnh hội tụ đủ sáu tiêu chí để xây dựng trung tâm nghề cá khu vực gồm điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý; khả năng thu hút các nguồn lực, tạo sức hút về thị trường, gắn kết các khâu trong chuỗi làm tăng giá trị các sản phẩm thủy sản; sự thống nhất với các chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển; nguồn nhân lực; vai trò của kinh tế thủy sản đối với kinh tế vùng và vị trí gắn với quốc phòng, an ninh, biển đảo; đánh giá độ rủi ro. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm việc cụ thể với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và đưa vào kế…

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa , Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng trung tâm nghề cá lớn.
Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm việc cụ thể với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và đưa vào kế hoạch trung hạn năm năm 2016-2020 để đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa lựa chọn chỉ định đơn vị tư vấn để lập quy hoạch, lập dự án đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn chỉ định đơn vị tư vấn trên.
Theo Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, cả nước sẽ hình thành năm trung tâm nghề cá ở các vùng trọng điểm. Trong đó, Khánh Hòa được chọn là địa phương để xây dựng trung tâm nghề cá vùng Nam Trung Bộ.
Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khánh Hòa là tỉnh hội tụ đủ sáu tiêu chí để xây dựng trung tâm nghề cá khu vực gồm điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý; khả năng thu hút các nguồn lực, tạo sức hút về thị trường, gắn kết các khâu trong chuỗi làm tăng giá trị các sản phẩm thủy sản; sự thống nhất với các chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển; nguồn nhân lực; vai trò của kinh tế thủy sản đối với kinh tế vùng và vị trí gắn với quốc phòng, an ninh, biển đảo; đánh giá độ rủi ro.
Hình thành trung tâm nghề cá vùng dựa trên cơ sở thu hút, khai thác nguồn lực và phát huy những tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng, các nguồn lực của vùng… nhằm xây dựng những vùng phát triển kinh tế thủy sản năng động, có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.
Khánh Hòa cũng như các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ hỗ trợ nhau cùng phát triển nghề cá theo hướng bền vững. Do các địa phương đều có tính tương đồng về điều kiện tự nhiên, định hướng phát triển nên có sự lan tỏa kinh nghiệm và chia sẻ trí thức trong hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản, đóng tàu…/.

Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao

Tương tự, tại Đồng Nai, Bình Dương khắp nơi cũng giăng đầy thông báo tuyển dụng. 

Theo ông Bùi Thanh Nhân, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh có 895.000 lao động ngoài tỉnh, hiện trên dưới 45.000 lao động chưa trở lại công t…


Vietnam+