Tag: chuyên gia

Chuyên gia Mỹ sang Việt Nam khảo sát mắc-ca

Chuyên gia Mỹ sang Việt Nam khảo sát mắc-ca

Đoàn chuyên gia thăm vườn mắc-ca 5 năm tuổi, trồng xen với cà phê và sầu riêng tại xã Ninh Trường (Đức Trọng, Lâm Đồng) - Ảnh: Vi ...

Rihanna mix túi hiệu với trang phục đơn giản

Song từ năm 2015 trở đi, Việt Nam sẽ ngày càng hội nhập sâu vào các nền kinh tế thế giới khi các Hiệp thương mại tự do (FTA) phát ...
2 / 2 POSTS