Tag: cổ phần hóa

Thêm 14 doanh nghiệp giao thông vào danh mục cổ phần hóa

Trong số này, sẽ triển khai các bước cổ phần hóa đối với 28 đơn vị đã được phê duyệt danh sách, thành lập Ban chỉ đạo cổ phần tron ...
1 / 1 POSTS