Tag: cơ quan thống kê tw

Các bộ, ngành phải gửi số liệu để Cơ quan Thống kê TW thẩm định

. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa nhận, trong thực tế vẫn đang tồn tại hiện tượng các bộ, ngành và Cơ quan Thống kê TW cùng công bố về ...
1 / 1 POSTS