Tag: con dấu

Con dấu doanh nghiệp: “Sửa” hay bỏ hẳn?

. Quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực vẫn buộc phải đóng dấu trên hồ sơ, sổ sách, chứng từ, biểu ...
1 / 1 POSTS