Tag: cùng kỳ

Nhà Từ Liêm: Lãi công ty mẹ quý 1 giảm hơn 75% so cùng kỳ

. Số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 1 của NTL chỉ còn 17. 3 tỷ đồng, giảm sâu so với 74. 5 tỷ đồng số dư đầu năm. Cụ thể, do ...
1 / 1 POSTS