Tag: da giày

Xuất khẩu da giày: Bao giờ thoát “bóng” FDI?

Bộ Công Thương yêu cầu, các doanh nghiệp trong nước cần chủ động hơn nữa trong việc tham gia sản xuất, đa dạng nguồn cung nguyên l ...
1 / 1 POSTS