Tag: đắk nông

Mắc ca Đắk Nông – sự khởi đầu: Đầu tư hơn 1.100 tỷ trồng mắc ca

Chính vì lẽ đó, sau một thời gian đưa vào nghiên cứu kỹ trồng khảo nghiệm cây mắc ca trên địa bàn huyện, UBND tỉnh Đắk Nông đã kí ...
1 / 1 POSTS