Hình 1: Dân Tp.HCM “kêu trời” về thủ tục xây dựng

Hình 1: Dân Tp.HCM “kêu trời” về thủ tục xây dựng