Tag: đề xuất

Thị trường xe Việt sau 2018: Loạn đề xuất, mờ mịt định hướng

. Trên thực tế, dù các doanh nghiệp xe có tiếp tục được bảo hộ hay không sau 2018, người tiêu dùng sẽ vẫn khó có cơ hội để mua xe ...
Bộ Nông nghiệp ủng hộ các đề xuất phát triển mắc-ca

Bộ Nông nghiệp ủng hộ các đề xuất phát triển mắc-ca

. Đây cũng là cơ sở để các hộ dân hội viên được bao tiêu sản phẩm. Ông Hưởng cho biết thêm, hiện Him Lam và LienVietPostBank đang ...
2 / 2 POSTS