Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp | Thanh Vân BĐS
Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp | Thanh Vân BĐS

Phân lô/tách thửa là hình thức chia ra thành nhiều lô đất có diện tích nhỏ khác nhau từ một lô đất có diện tích lớn, tùy thuộc vào mục đích của người làm thủ tục tách thửa sẽ tách thửa theo diện tích khác nhau nhưng phải đáp ứng được quy định về tách thửa của pháp luật. Tuy nhiên nhiều người lại chưa thực sự quan tâm về vấn đề này. Hãy cùng ACC tìm hiểu các thông tin về điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại bình thuận thông qua bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm về vấn đề này nhé.

điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại bình thuận

1. Phân lô tách thửa là gì?

Phân lô tách thửa được định nghĩa là hình thức chia lô đất thành nhiều lô đất có diện tích nhỏ khác nhau từ một lô đất có diện tích lớn. Diện tích tách thửa của các lô đất sẽ khác nhau tùy vào mục đích của người làm thủ tục phân lô tách thửa nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về phân lô tách thửa của pháp luật. Một lưu ý không thể bỏ qua là phân lô tách thửa đất khác với phân lô tách nền dự án.

2. Điều kiện để tách thửa

Để có thể tiến hành phân lô tách thửa, chủ đầu tư cần phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Mảnh đất muốn tiến hành phân lô tách thửa phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp do cơ quan có thẩm quyền. Trừ một số trường hợp khác đã được quy định rõ tại khoản 1, điều 168 và khoản 3 điều 186 của luật đất đai.
 • Mảnh đất muốn tiến hành phân lô tách thửa phải có diện tích tối thiểu thì mới tách thửa được. Cụ thể, diện tích tối thiểu được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, mỗi địa phương sẽ có quy định về diện tích tối thiểu để phân lô tách thửa khác nhau.
 • Đất vẫn đang trong quá trình có thể sử dụng
 • Đất không có tranh chấp
 • Đất muốn phân lô tách thửa không bị thế chấp hoặc bị kê biên đảm bảo thi hành án.
 • Các thành viên có chung quyền sử dụng mảnh đất phải đồng thuận cho tiến hành phân lô tách thửa

3. Hồ sơ và thủ tục phân lô tách thửa 2022

Hồ sơ xin phân lô tách thửa cần những gì?

Được quy định rõ ràng trong thông tư 24/2014/TT của bộ tài nguyên và môi trường, hồ sơ xin phân lô tách thửa bao gồm:

 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK
 • Bản gốc giấy chứng nhận về mảnh đất cần phân lô tách thửa.

Thủ tục phân lô tách thửa như thế nào?

Trình tự và thủ tục phân lô tách thửa bao gồm 3 bước:

Bước 1: Cần làm hồ sơ xin phân lô tách thửa theo mẫu tại điều 9, thông tư 24 như trên, sau đó nộp tại cơ quan có thẩm quyền như: phòng đăng ký đất đai cấp quận hoặc huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Khi văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ xin phân lô tách thửa của người dân sẽ tiến hành các công việc:

 • Đo đạc địa chính mảnh đất xin phân lô tách thửa
 • Lập hồ sơ xin chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền, sau đó trình lên cơ quan có thẩm quyền về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Cập nhật những thay đổi và hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai mới được phân lô tách thửa từ văn phòng đăng ký đất đai hoặc ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nhận hồ sơ từ ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Bình Thuận

Tùy thuộc vào từng loại đất, từng địa điểm và mục đích sử dụng khác nhau thì sẽ có những điều kiện khác nhau về diện tích tối thiểu khi tiến hành thủ tục tách thừa đất. Những điều kiện này được quy định tại Quyết định số 21/ 2021/ QĐ-UBND, cụ thể như sau:

Đối với đất ở, quy định:

– Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại nông thôn:

 • Diện tích tối thiểu các thừa đất được hình thành từ việc tách thửa là 60 m² ;
 • Có chiều rộng tối thiểu là 4,0 m (mặt tiếp giáp đường giao thông hiện hữu);
 • Có chiều dài tối thiểu là 8,0 m.

– Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại đô thị:

 • Diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ vuệc tách thửa là 40 m² ;
 • Có chiều rộng thối thiểu là 4,0 m (mặt tiếp giáp đường giao thông hiện hữu);
 • Có chiều dài tối thiểu là 5,0 m.

– Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở có đất vườn, ao:

 • Được xác định và thực hiện theo diện tích tối thiểu tách thửa đất tại nông thôn và đô thị;
 • Trong trường hợp đất ở có đất vườn, ao được Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ một phần diện tích đất vường, ao (đất nông nghiệp) sang đất ở thì việc tách thửa phải đáp ứng điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa theo quyết định số 21/ 2021/ QĐ-UBND;
 • Trong trường hợp đất ở có vườn, ao nằm riêng lẻ ngoài các khu dân cư tập trung nhưng đã được Nhà nước công nhân quyền sử dụng đất, sử dụng đường trên đồng ruộng để đi lại thì không đáp ứng điều kiện tiếp giáo đường giao thông, diện tích tối thiểu được tách thửa.

Đối với đất phi nông nghiệp, quy định:

– Diện tích tối thiểu tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) tại nông thôn:

 • Diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa là 100 m² ;
 • Có chiều rộng tối thiểu là 5,0 m (mặt tiếp giáp đường giao thông hiện hữu);
 • Có chiều dài tối thiểu là 10 m.

– Diện tích tối thiểu tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) tại đô thị:

 • Diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa là 60 m² ;
 • Có chiều rộng tối thiểu là 4,0 m (mặt tiếp giáp đường giao thông hiện hữu);
 • Có chiều dài tối thiểu là 5,0 m.

– Diện tích tối thiểu tách thửa đất phi nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất có đất ở, đất vườn, ao:

 • Dược xác định và thực hiện theo diện tích tối thiểu tách thừa đất phi nông nghiệp tại nông thôn, đô thị;
 • Trường hợp thửa đấy ở có đất vườn, ao được Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đấy từ một phần diện tích đất vườn, ao (đất nông nghiệp) sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thì việc tách thửa được thực hiện theo quy định số 21/ 2021/ QĐ-UBND

Đối với đất nông nghiệp, quy định:

– Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp:

+ Đối với đất nông nghiệp nằm ngoài khu dân cư:

 • Diện tích tối thiểu các thừa đất được hình thành từ việc tách thừa tại các xã thuộc huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Phú Quý) là 1000 m² ;
 • Diện tích tối thiểu các thừa đất được hình thành từ việc tách thừa tại các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và các xã thuộc huyện Phú Quý là 500 m²

+ Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân sư, đất vườn ao (nông nghiệp) tách ra thửa riêng không gắn với đất ở:

 • Diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại các xã thuộc huyện, thị xã, thành phố là 400 m² ;
 • Diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố là 300 m².

Ngoài ra, còn có quy định đối với diện tích tối thiểu tách thửa đối với thửa đất mà mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác với mục đích tại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

+ Trường hợp đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì điều kiện, diện tích tối thiểu tách thửa thực hiện theo quy định tai Quyết định số 21/2021/ QĐ-UBND, loại đất tách thửa được xác định thao Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất.

+ Đối với trường hợp đã có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt (kể cả trường hợp các quy hoạch này chưa đồng bộ) nhưng chưa có dự án đầu tư được duyệt mà thửa đất ở đất ở có vườn, áo, đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng. Lưu ý, diện tích tách thửa theo quy hoạch chi tiết xây dựng không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định theo quyết định.

+ Đối với trường hợp đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng (kể cả trường hợp các quy định này chưa đồng bộ) nhưng chưa có dự án đầu tư được duyệt mà thửa đất đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp, không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa thực hiện theo quy định tách thửa đất đối với đất nông nghiệp nằm ngoài khu dân cư.

+ Đối với thửa đất mà một phần diện tích không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và chưa có dự án đầu tư được duyệt thì việc tách thửa theo ranh giới quy hoạch trên thửa đất đó. Các thừa đất hình thành (nằm trong và nằm ngoài ranh giới quy hoạch đó) không bị giới hạn bởi điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa.

+ Đối với quy định đã có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất công bố phải thu hồi để thực hiện dự án sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch xây dựng. Trong thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng để điều chỉnh hoặc hủy bỏ thì người sử dụng đất được tách thửa. Điều kiện, diện tích tách thửa phù hợp với loại đất được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Đối với khu vực đã có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì người sử dụng không được tách thửa.

Như vậy, để tiến hành được thủ tục tách thửa đất, người nộp hồ sơ phải xác định được loại đất, phạm vi khu vực và mục đích sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn phù hợp hay không, từ đó nắm vững những điều kiện diện tích tối thiểu của từng loại để phù hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Từ đó có thể thuận lợi hơn trong quá trình nộp hồ sơ và tiến hành tách thửa đất.

Trên đây là một số thông tin về điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại bình thuận. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Luật ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Bạn đang xem bài viết: Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Bình Thuận. Thông tin được tạo bởi Sàn Bất Động Sản chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.