Tách thửa đất nông nghiệp như thế nào ? | Thanh Vân BĐS
Tách thửa đất nông nghiệp như thế nào ? | Thanh Vân BĐS

Điều kiện tách thửa đất tại thành phố Hồ Chí Minh là gì? Mặt tiền thửa đất rộng 03m có làm hồ sơ tách được không?

Điều kiện thửa đất được phép tách thửa tại Tp. Hồ Chí Minh?

Căn cứ Điều 3 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định như sau:

“1. Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

2. Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171, Luật Đất đai;

3. Thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giữa các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định tại Quyết định này.”

Theo đó, khi thực hiện tách thửa, bạn phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng, thửa đất của bạn phải phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn, đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai 2013 và Thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giữa các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện tách thửa đất tại thành phố Hồ Chí Minh là gì? Mặt tiền thửa đất rộng 03m có làm hồ sơ tách được không?

Những trường hợp nào không được tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh?

Căn cứ Điều 4 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về các trường hợp không được tách thửa như sau:

“1. Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.

2. Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

3. Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh và theo Quyết định này.

4. Nhà, đất thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.”

Diện tích tách thửa đất ở tối thiểu tại thành phố Hồ Chí Minh?

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định như sau:

(1) Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết tách thửa đất:

– Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết; trường hợp chưa có các quy hoạch này thì căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để giải quyết.

– Các quy hoạch được duyệt nêu trên xác định thửa đất ở thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu (dân cư hiện trạng) hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang thì được tách thửa đất.

– Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa đất. Sau 03 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này, mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa đất.

(2) Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi trừ lộ giới) như sau:

Khu vực

Thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa

Khu vực 1:

gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú.

tối thiểu 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét.

Khu vực 2:

gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện.

tối thiểu 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

Khu vực 3:

gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn).

tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

c) Trường hợp khi tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, giao Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát các điều kiện về diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng và hướng dẫn các Sở ngành theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Quyết định này để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của khu vực.

d) Đối với khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, có phần diện tích đất thuộc hành lang công trình công cộng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, Nhà nước chưa thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì phần diện tích đất nông nghiệp này được tách cùng với đất ở và không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp quy định tại khoản 2, Điều này, việc tách thửa đất ở phải đảm bảo quy định tại Quyết định này.

Như vậy, theo quy định về diện tích tối thiểu sau tách thửa tại huyện Củ Chi là tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét. Do đó thửa đất nhà anh có mặt tiền chỉ rộng 3m nên không đáp ứng được điều kiện tách thửa tối thiểu, vì vậy Văn phòng đăng ký đất đai hoàn trả hồ sơ cho anh là phù hợp với quy định của pháp luật.


Lê Thị Trúc Linh

  • khoản 1 Điều 5 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điều 4 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điều 171 Luật Đất đai 2013
  • Điều 3 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tách thửa đất có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Có thể sử dụng giấy phép lái xe để đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện hay không?
  • Giảng viên dự thi Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc có bắt buộc là giảng viên cơ hữu không?
  • Sáp nhập đối với trường tiểu học sẽ do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc theo quy định của pháp luật?
  • Tổ chức giải thi đấu ô tô thể thao địa hình thì đường đua cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn thế nào?
  • Cho người bệnh nhận thuốc tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone trong quá trình thăm khám và điều trị bao nhiêu lần trong một tháng?

Bạn đang xem bài viết: Điều kiện tách thửa đất tại thành phố Hồ Chí Minh là gì? Mặt tiền thửa đất rộng 03m có làm hồ sơ tách được không?. Thông tin được tạo bởi Sàn Bất Động Sản chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.