Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho APEC 2017 đã hoàn tất – Ảnh 1.

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho APEC 2017 đã hoàn tất – Ảnh 1.