Tag: dự án thủy điện

Vì sao nhiều chủ đầu tư quay lưng với dự án thủy điện ở Hà Giang?

Việc hàng loại dự án thủy điện đã khởi công, hoặc đã được giao cho các chủ đầu tư thực hiện nhưng đã quá hạn theo quy định hiện hà ...
1 / 1 POSTS