Tag: được hưởng án treo

Khi nào được hưởng án treo?

- Người được hưởng án treo có thể được miễn chấp hành thời gian thử thách còn lại nếu lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo với điều k ...
1 / 1 POSTS