Tag: được hưởng

“Giá điện tăng thì mọi người cùng được hưởng lợi”

Theo đó, nếu chi phí đầu vào của EVN tăng 7-10% thì cho phép tập đoàn này được tăng giá điện; nếu tăng trên 10% thì Bộ Công Thương ...
1 / 1 POSTS