Hình 1: FLC xây tổ hợp resort 3.500 tỷ đồng tại Quy Nhơn

Hình 1: FLC xây tổ hợp resort 3.500 tỷ đồng tại Quy Nhơn