Tag: gắng gượng hạ giá

Hiệp hội mía đường: ‘Nhà máy, nông dân đang gắng gượng hạ giá thành’

Theo VSSA, giá bán đường thành phẩm trên thị trường chính là căn cứ để các nhà máy đưa ra giá thu mua tại vùng nguyên liệu.  Khi g ...
1 / 1 POSTS