Tag: gạo việt

Gạo Việt sẽ thành thương hiệu “hàng đầu thế giới”

. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với mục t ...
1 / 1 POSTS