Hình 1: Giá xăng tăng tiếp gần 2.000 đồng/lít

Hình 1: Giá xăng tăng tiếp gần 2.000 đồng/lít