Tag: giải phóng mặt bằng

Kiến nghị DN được chuyển nhượng dự án sau giải phóng mặt bằng

. Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), quy định vốn pháp định “không thấp hơn 50 tỉ đồng đối với các trường hợp đầu tư dự án ...
1 / 1 POSTS