Tag: hải phòng

LG sắp khai trương nhà máy quy mô 1,5 tỷ USD tại Hải Phòng

"Chúng tôi sẽ tư vấn cho họ về việc quản lý sản xuất, chất lượng sản xuất, năng lực sản xuất để đảm bảo khả năng đáp đứng yêu cầu ...
1 / 1 POSTS