Hai tuần tăng giá mạnh nhất 17 năm của giá dầu thế giới

4 tuần giá dầu tăng liên tiếp
Giá dầu thế giới lại xuống đáy mới
Giá dầu thế giới lên cao nhất từ đầu năm