Hai tuần tăng giá mạnh nhất 17 năm của giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới lên mức cao nhất trong một tháng
“Giá dầu sẽ dưới 100 USD/thùng 10 năm tới”
Giá dầu thế giới lên cao nhất từ đầu năm