Hai tuần tăng giá mạnh nhất 17 năm của giá dầu thế giới

“Giá dầu có thể giảm về mức 15 USD/thùng”
Giá dầu thô đã tìm thấy đáy?
Giá dầu thế giới lên cao nhất từ đầu năm