Tag: hãng tàu

Thanh tra việc thu phụ phí của hãng tàu nước ngoài

Hiện tại có khoảng 12 loại phụ phí các hãng tàu đang áp dụng thu như phí dịch vụ container THC, phí mất cân đối container (CIC), p ...
1 / 1 POSTS