Tag: hãng xe không giảm

Bộ trưởng Thăng đề nghị tẩy chay hãng xe không giảm cước

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cũng phải xem lại các quy định của pháp luật để kiểm soát tình trạng này, không để nhà xe giảm g ...
1 / 1 POSTS