Tag: hiệu quả

Quản trị bệnh viện chưa gắn với hiệu quả kinh tế

. Mặt khác, dù các bác sĩ này được yêu cầu và đã trải qua một vài khóa đào tạo quản trị bệnh viện, kết quả quản lý có tốt lên nhưn ...

Thủ tướng: ‘Dân làm kinh tế hiệu quả hơn’

Tư nhân là nhân dân, toàn dân làm kinh tế thì mới thắng lớn được. Để dân cùng làm kinh tế hiệu quả hơn. Nhà nước chỉ tạo điều kiện ...
2 / 2 POSTS