Tag: hoàn thành đề án

Tháng 7 phải hoàn thành đề án bán buôn điện cạnh tranh

. Đối với các nhà máy điện chưa ký Hợp đồng BOT và PPA nghiên cứu giảm tỷ lệ sản lượng điện bao tiêu của PPA, các nhà máy điện BOT ...
1 / 1 POSTS