Tag: hút thuốc

Bộ yêu cầu công chức không hút thuốc lậu

. Ngoài ra, do thuốc lá nhập lậu không phải in cảnh báo sức khỏe, không bị kiểm soát về hàm lượng tar, nicotine, nên gây nguy hại ...
1 / 1 POSTS