ITA: Lãi hợp nhất quý 1 hơn 49 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch

1.600 tỷ đồng đầu tư dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2
MobiFone báo lãi gần 2.100 tỷ đồng trong quý 1
5-10 nghìn tỷ đồng cho mắc-ca Lâm Đồng các năm tới
. Cụ thể, doanh thu thuần ITA đạt được trong quý 1 đạt gần 444 tỷ đồng, gần gấp 9 lần so với quý 1/2014, chủ yếu nhờ doanh thu bán lô đất và cơ sở hạ tầng chiếm gần 414 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 1, phải thu khách hàng của ITA tăng lên 3,320 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 280 tỷ đồng so với đầu năm

Trung Nguyên và Ministop chia tay

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) công bố BCTC hợp nhất quý 1/2015 với lãi ròng đạt gần 50 tỷ đồng , gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng cũng chỉ bằng 10% kế hoạch cả năm 2015.
Cụ thể, doanh thu thuần ITA đạt được trong quý 1 đạt gần 444 tỷ đồng, gần gấp 9 lần so với quý 1/2014, chủ yếu nhờ doanh thu bán lô đất và cơ sở hạ tầng chiếm gần 414 tỷ đồng.
Chính nhờ doanh thu tăng mạnh này mà mặc dù các chi phí trong kỳ tăng cao hơn và cả doanh thu tài chính sụt giảm thì lãi ròng ITA vẫn đạt ở mức hơn 49 tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ năm trước.
Tính đến cuối quý 1, phải thu khách hàng của ITA tăng lên 3,320 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 280 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó các khoản phải thu khác (chủ yếu là bên thứ 3) cũng lên gần 1,500 tỷ đồng.
Giá trị hàng tồn kho thì nhích nhẹ so với đầu năm khi vượt mốc 4,400 tỷ đồng, chủ yếu chi phí phát sinh tại khu đất chưa phát triển cơ sở hạ tầng.