Tag: KCN

Các KKT, KCN thu hút hơn 122 tỷ USD vốn FDI

Đối với các KKT, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào là 37 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 13,5 tỷ USD, bằng 36% tổng vốn đầu tư đã đăng ký. ...
1 / 1 POSTS