Tag: kế hoạch

ĐHĐCĐ CTD: Kế hoạch 2015 không được cổ đông đánh giá cao

Tuy nhiên trong 2 năm tới, cổ phiếu CTD sẽ bị ảnh hưởng khi pha loãng cổ phiếu từ đợt phát hành thứ nhất, phát hành cổ phiếu hoán ...

Kế hoạch cạnh tranh… đặc biệt

Luật Cạnh tranh có định nghĩa về doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, về doanh nghiệp có vị trí độc qu ...
2 / 2 POSTS